خنده‌های استهزایی و بیهوده و مانند آن ریشه در غفلت آدمی دارد. از این‌ رو در آیات قرآنی از این‌گونه رفتار به دور از عقلانیت پرهیز داده شده و آن را رفتاری سفیهانه می ‌داند. (نجم، آیات 59 تا 61)

مدیریت و مهار عواطف در چارچوب فلسفه زندگی

خنده و گریه

 

خداوند به صراحت در این آیه می‌ فرماید: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأَبْکَى؛ و هم اوست که می ‌خنداند و می‌ گریاند.

هر امر طبیعی و فطری می ‌بایست در چارچوب اهداف و فلسفه اصلی و غایی آفرینش از جمله آفرینش انسان به کار گرفته شود؛ چراکه غایت و فلسفه آفرینش انسان، به عهده گرفتن مسئولیت خلافت الهی پس از تحقق صفات خداوندی است.

شیطان با ایجاد وسوسه و دادن پیشنهاد می خواهد جسم شما را در اختیار بگیرد . به همین علت است که خاطرات و صحنه های تحریک کننده را برای شما دوباره مجسم می سازد.

 

 

درمان و ترک خودارضائی

اگر از عموم مردم بالغ جامعه پرسیده شود که جنسی ترین نقطه ی بدن شما کجاست؟ بدون شک بیش از 98 درصد از آنان ناحیه ی تناسلی را ذکر خواهند کرد و بیش از یک درصد از آنان به غلط به نواحی دیگر بدن اشاره می کنند و فقط تعداد اندکی پاسخ درست را خواهند گفت.

جواب صحیح به پرسش مطرح شده این جمله است : مغز ما جنسی ترین ناحیه ی بدن ماست! به زبان ساده تر باید گفت کهبیمار ی خودارضائی ریشه ی ذهنی دارد و به اعصاب و روان مربوط است . بنابراین در صورتی که اعصاب و محیط اطراف ما دارای آرامش باشند ، این بیماری کمرنگ و ناپیدا خواهد بود.

پس قبل از هر چیزی باید در مورد خود به شناخت برسید . بسیاری از اشتباهات به دلیل عدم شناخت واقعی و صحیح از خود است . شما باید بدانید و قبول کنید که بیمار هستید ، یک نوع معتاد به عمل خودارضائی ،همین و بس!

هم اکنون که در حال خواندن این مطالب هستید و در ذهن خود تصمیم به ترک کردن این عمل را دارید ، نشان دهنده ی آن است که شما می توانید برای خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنید .

پس چشمانتان را باز کنید ،چیزی که باعث می شود شما در این راه موفق باشید ، قدرت تصمیم و اراده ی خود شماست.

یادتان باشد که خداوند سرنوشت هیچکس را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودش بخواهد، حال اگر به این نتیجه رسیدید که این قدرت اراده ی شماست که زندگیتان را ساخته و آن را تغییر می دهد ، وقت آن رسیده تا در ابتدا ، قدرت روح و جسم خودتان را بازیابی و شارژ کنید تا هیچ نیرو و وسوسه ای نتواند در آن رسوخ نموده و آن را سست کند