وسواس در اطفال، در تمام زمینه‌های روحی و ذهنی ممکن است پیش بیاید و در رفتارهای کودک، خود را نمایان کند. بهتر است والدین با دیدن اولین نشانه‌ها در فرزندشان، سعی در رفع این رفتارها کنند.
 

بسم ا...الرحمن الرحیم

"خداوندا... تو شاهدی که اگر دغدغه افتادن به ورطه ی گناه نبود کماکان دندان برجگر می نهادیم و صبر پیشه می کردیم. ما را از خودخواهی و غرور مصون بدار"

جناب آقای دکتر روحانی ،ریاست محترم جمهور:

بی تعارف برایتان می نویسم ،بی تکلف و با همه احساسم . باشد که با چشم دل بخوانید و به کلید تدبیر بگشایید این قفل زنگاربسته ی سی و چند ساله را.

 
جوانی چالش ها و پستی و بلندی هایی دارد از جنس خودش؛ خیلی ها جوانان را به خاطر این موارد طرد می کنندو خیلی ها هم سعی می کند واقعیت ها را درست ببینند.

از دید بسیاری از پژوهش گران مسائل جوانان، گسترش امکانات ارتباطی و نیز تحرک بیشتر افراد در سطح دنیا زمینه های شکل گیری نوعی فرهنگ نسبتا همگون جهانی را فراهم آورده است.این همگونی به خصوص در مورد جوانان قابل مشاهده است
متاسفانه برخی از والدین برای اینکه بچه شان را از سر خود باز کنند و او را ساکت نگه دارند، تلفن همراه را به دست او می دهند تا با آن سرگرم شود. اما آیا دوست دارید فرزندتان را به قیمت از دست دادن سلامتی اش سرگرم کنید؟


 

موبایل و کودک

 

موبایل، تبلت، تلویزیون، رایانه و لپ تاپ از جمله ابزاری هستند که زندگی روزمره را در چنبره خود درآورده اند.