اگر ما در بحرین دخالت می کردیم وضعیت به شکل دیگری بود

 

 

ما درقضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم نتیجه اش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. هر ملتی و گروهی با رژیم  صهیونیستی مبارزه کند ما پشت سر او هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم