یکی از این اتفاق ها جواب های  عجیب الخلقه دانش آموزان در برگه امتحانی می باشد که  گاهی آدم به  خودش میگه بقول فیلم مارمولک نمی دونم اینها رو از کجاشون در میارن برای مثال و تفریح چند نمونه که  موقع تصحیح برگه پیش آمده برای شما نقل میکنم:

1-(فیزیک1)چرازیر تانکر حمل سوخت زنجیر آویزان میکنند؟

 جواب دانش آموز:برای اینکه دشمن به ما حمله نکند!

 

2- وقتی سر آهنی شیشه مربا باز نمی شود چکار باید کرد؟ (ج: طبق قانون انبساط که در کتاب هم هست باید می نوشت زیر آب گرم  بگیرم)

دانش آموز در برگه امتحانی: باید بدهد مادرش باز کند اگر نبود صبر کند  بیاید بهش بدهد

3- علت بالا رفتن دمای کره زمین چیست؟ (ج:  باید مینوشت گازهای گلخانه ایی و آلودگی هوا)

دانش آموز در برگه امتحانی: چون پسرا 15 سالگی و دخترا 9سالگی بالغ می شوند زود باهم ازدواج می کنند و دما زیاد می شود،وام هم میدن.

4


4- (امتحان دینی) اصحاب یمین و اصحاب شمال چه کسانی هستن؟

دانش آموز در برگه امتحانی: کسانی که در صحرای شمال اصحاب شما ل و کسانی که در صحرای یمین اصحاب یمین

5- (امتحان دینی) درپیمان عقبه چند نفر امضا کردن؟ (ج: حدود هفتاد نفرکه پیامبر هم بود- ولی این دانش آموز احتمالا صدای بغل دستی موقع تقلب درست نشنیده بوده)

دانش آموز در برگه امتحانی: جای هفتاد نوشته کفتار

6- (تاریخ) مظفرالدین شاه چکونه بر تخت نشست؟

دانش آموز در برگه امتحانی: چهار زانو نشسته

7- (اجتماعی) ویژگی یک نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری خوب چیست؟

دانش آموز در برگه امتحانی: نامزد خوب باید بحرف شوهر باشد و زیاد کنار شوهرش بشیند