•  
 
 

 

امام دهم ، حضرت نقی علیه السلام در سال 254هجری  به وسیله زهر به شهادت رسیدند . در سامرا در خانه ای  که تنها فقط فرزندشان امام حسن عسکری بر بالین او
بودند 0معتمد عباسی امام دهم را مسموم کرد . از این سال امام حسن عسکری پیشوای  حق شدند و بار تعهد امامت را بر دوش گرفتند . و در همان خانه ای که در آن بیست سال زندانی و تحت نظر بودند ، سرانجام به خاک سپرده شدند .