مقام معظم رهبری
در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری که آیت الله خامنه ای نیز بین آنها بودند ازآیت الله بهاءالدینی(ره) در مورد ایشان سوال نمودند، آقا فرمودند: «اذیتم نکنید، اذیتم نکنید، آقای خامنه ای را باید کمک کرد»

 

 

رابطه آیت الله بهاءالدینی(ره) و آیت الله خامنه ای(حفظه الله)

 

 


حضرت آیت الله بهاءالدینی هرگز به ظاهر افراد نگاه نمی کردند، ایشان برای ارتباط با افراد و اشخاص مختلف به قلب مخاطب نظر می نمودند، بسیاری از اوقات بود که کسی را به حضور نمی پذیرفتند یا از پذیرش شخص همراه او ممانعت می ورزیدند.

 

روزی در ایام انتخابات مجلس خبرگان، بعد از نماز مغرب و عشاء یکی از دوستان آمد خدمت آقا و از حقیر خواست تا به آقا بگویم ایشان از کاندیداهای انتخاباتی هستند. وقتی بنده عرض کردم آقا با لحن پر معنای خاص خودشان فرمودند: «بله» و سکوت کردند.

 

 آن شخص خیلی مایل بود که آقا در تایید ایشان حرفی بفرمایند برای همین عرض کرد آقا دعا بفرمایید. آقا نگاهی به او کرده  و فرمود: عجب! شما هر خرابکاری بکنید و ما هم دعا کنیم!»

 

اما ایشان در عین حال رابطه بسیار خوبی با مقام معظم رهبری داشتند و چه قبل از رهبری و چه بعد  رهبری از ایشان حمایت می کردند.

 

وقتی عده ای در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری که آیت الله خامنه ای نیز بین آنها بودند از ایشان سوال کرده و بر سوال خود پافشاری نمودند آقا فرمودند: «اذیتم نکنید، اذیتم نکنید، آقای خامنه ای را باید کمک کرد»

 

ایشان می فرمودند: «ما خیلی کم برخورد با آقای خامنه ای داشتیم، شاید دو سه مرتبه، ولی دلخوشی ما از قبل از فوت امام(ره) به ایشان بود برای بعد از امام(ره)».

 

آری ایشان سه سال قبل از رحلت امام خمینی (ره) در سه نشست، که در سه جمعه پیاپی برگزار شد فرمودند: قضیه قائم مقامی سر نمی گیرد. کسی که ما دلخوش به او هستیم، آقای خامنه ای است.

 

روزی حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) به دیدن ایشان می روند. فردای آن روز که ما به محضرش مشرف شدیم یکی از دوستان از آقا پرسید: دیروز آقا (مقام معظم رهبری) آمده بودند اینجا؟ معظم له فرمودند: «بله، چند دقیقه خورشید تابید اینجا و رفت. او دارای خیر و برکات است چون خورشید».

 

ایشان می فرمودند: «امام بهتر از آقای خامنه ای کسی را نداشت و اگر داشت معرفی میکرد».

 

در ماجرای دفن آیت الله بهاء الدینی نیز این رابطه به شکل دیگری تجلی می یابد. جریان به این صورت است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) مکان قبر را کنار قبر مرحوم آیت الله اراکی(ره)، در مکان فعلی معین نمودند، اما معمار و دیگر مسئولین آستانه ممقدسه می گفتند اینجا بتون است و نمی توان قبری در آورد.

 

دوستان اظهار کردند مقام معظم رهبری فرموده اند، اجازه بدهید ما همین مکان را بکنیم اگر بتون بود دست برمیداریم. حتی بعض از آنها با این عبارت که حرف حساب به کله شما فرو نمی رود  دوستان را مورد خطاب قرار دادند.

 

 به هر حال با شروع به کندن دریافتیم اثری از بتون نیست و قبری وسیع و بکر آماده شد، در حالیکه آنها بر وجب، به وجب این مکان وقوف داشتند.

 


 

منابع:

برگرفته از کتاب سیری در آفاق، حسین حیدری کاشانی، چاپ اعتماد قم، چاپ اول، 1378