شنیدید که یه عده از مردم چند
ماه منتظر میمونن تا مثلا فلان برَند و فلان مارک حراجی بزاره که برن
خریدای یسالشونو بکنن؟!حضرت علی در مورد ماه شعبان
میفرمایند:
ای گروه تازه کار، امروز غره
شعبان کریم است  پروردگار او را به این نام نامیده است چراکه خیرات در آن پراکنده شده است.
براستی که  خداوند
درهای حسنات خود را باز کرده و  بشما قصر های جاودانه راجلوه داده
و خیرات را بقیمت
ارزانی ارائه کرده و در قبال کارهای آسان آنرا می دهد پس آنرابخرید
و  شیطان نیز بلاهای خودرا جلوه داده و (آیا رواست که)
شما در گمراهی و طغیان پیوسته بکوشید  و به ابلیس متمسک شوید !
و از بابهای خیراتکه بر شماباز شده روی گردانید  و این غره ماه شعبان است

شعبان هم ماه حراجی تمام خوبیها
که فقط سالی یبار اتفاق میفته

گفتن هزاربار
لا اله الا الله ُو لا نعبُدُ الا ایّاهُ مُخلِصینَ لهُ الدینَ وَ لَوْ کَرِهَ المُشرِکون
در تمام این ماه ثواب بسیاری دارد از جمله عبادت هزار ساله در نامه  اعمال نوشته میشود

اگه بعد از هر نماز 12بار ذکر بالارو بگیم تقریبا میشه 1000بار

بیا بیاد همه باشیم

.......التماس دعا.........
--