بعد از همه روابط نامشروع

 همه چشم چرانی ها

 بعد از دیدن همه فیلم ها و عکس های ....

 بعد از خواندن  همه داستان های .... 

همه و همه

 باید در چنین مکانی پاسخگو باشیم

 


  آخر توی یه جایی مثل این عکس باید بخوابیم

 فقط یه لحظه خودمون را بگذاریم توی اون قبر !!!

 

بعد از این همه شهوت رانی چی باید جواب بدیم ؟؟؟

           ولی تا توی اون حفره قبر ما رو نذاشتن فرصت توبه هست

                                                      زود باشیم

                                                شاید فردا دیر باشه

        امیدوارم تاثیر گذار باشه