.شما امواج الکترومغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید
و نمی توانید کنار بگذاریددریافت می کنید و
همچنین از طریق لامپ های روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی شوند. شما
منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می کنید. به
عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیسی شارژ می شوید بدون این که بفهمید!

 دانشمندی غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی
را برای یافتن بهترین روش جهت خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن
آسیب می رساند را انجام داد در نهایت تعجب به نتیجه ای عجیب رسید‌؛ نتیجه
ای که برای او به عنوان یک دانشمند غیر مسلمان باور نکردنی بود!
تحقیقات وی نشان می داد که سجده کردن به سمت کعبه مقدس بهترین راه برای
کاهش یافتن شدید سطح انرژی های منفی بدن انسان است.


بدن شما به طور روزانه مقداری امواج الکترومغناطیسی دریافت می کند
.


شما امواج الکترومغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید
و نمی توانید کنار بگذاریددریافت می کنید و
همچنین از طریق لامپ های روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی شوند. شما
منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می کنید. به
عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیسی شارژ می شوید بدون این که بفهمید!

 دانشمندی غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی
را برای یافتن بهترین روش جهت خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن
آسیب می رساند را انجام داد در نهایت تعجب به نتیجه ای عجیب رسید‌؛ نتیجه
ای که برای او به عنوان یک دانشمند غیر مسلمان باور نکردنی بود!
تحقیقات وی نشان می داد که سجده کردن به سمت کعبه مقدس بهترین راه برای
کاهش یافتن شدید سطح انرژی های منفی بدن انسان است.

با
گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار روی زمین،‌ زمین امواج الکترومغناطیسی
را تخلیه خواهد کرد. این شبیه اتصال زمین به ساختمان هایی است که احتمال
برخورد سیگنال های الکتریکی مانند رعد و برق به آنها وجود دارد. اتصال
زمین باعث می شود که امواج از طریق زمین تخلیه شده و آسیبی به مردم
نرسانند.
آنچه این تحقیق را شگفت انگیزتر می کند‌، این است:

بهترین
راه برای این که به این منظور پیشانی تان را بر خاک بگذارید،‌ حالتی است
که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی بهتر
تخلیه خواهند شد و لابد بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر اساس اصول
علمی ثابت شده، ‌مرکز زمین مکه است!

آری،‌ کعبه درست وسط زمین است.
بنابراین سجده به سمت قبله مسلمانان جهان،‌ بهترین راه تخلیه سیگنال های
مضر از بدن است. این تحقیق سند محکمی است برای اثبات علمی بودن دستورات
اسلام. کسانی که در روز ۳۴ بار در رکعات ۱۷ گانه نمازشان سجده می کنند،‌
بی شک بیش از هر کس دیگری انرژی های منفی کسب شده در طول روز را تخلیه می
کنند.
چنین است که نماز را آرامش دهنده قلب ها
می خوانند و بر مرتب و سر وقت خواندنش تاکید دارند. اگر انسان می توانست
تمام نامکشوفه های طبیعت را کشف کند، ‌حکمت احکام اسلامی هم برایش گشوده
می شد،‌ اما افسوس که علم آدمی ناقص است و اسرار طبیعت بسیار.