خاک آخوند، آرامگاه هدایت علیشاه عارف قرن 13 ، کوهبنانعکس زیبا از خاک آخوند کوهبنان