نمی دونم چرا این روزها چشمم به ادم های بی ظرفیت زیاد میخوره.از محیط کار تا بیرون از فضای کار و ....

 

 تو روزهایی که واقعا وقت کم میارم و به سختی کارهام به سر انجام میرسونم ُ ادم های با حاشیه به شدت اوقاتم رو تلخ میکنند .

 به هر حال امیدوارم زمانی برسد که همه به این باور بزرگ برسیم که دنیا مال من نیست . مال ماست .مال همه .برای داشتن بهترین ها همه باید همه  تلاش کنیم . انوقته که خدا هم برای حمایت و یاری به میدان میاد و دست هممون رو میگیره .از خدا میخوام خستگی رو از من بگیره تا میدان رو خالی نکنم .خدایا هممون رو ادم کن . مرد و زن .کوچک و بزرگ فرقی نمیکنه فکر های بیمار در حال گسترشن ....