گالیم عنصر فلزی بسیار کمیابی است که در جدول تناوبی با نماد "Ga" علامتگذاری شده است. نقطه ذوب این فلز 29/7درجه سانتیگراد است و اگر آن را در دستانتان فشار دهید در دمای 40درجه مشتتان به آرامی ذوب می شود. گالیم در سال 1875 میلادی کشف شد. اما به این شکلی که می بینید در طبیعت یافت نمی شود و تنها مقادیر ناچیزی از آن در ترکیبات سنگ معدن بوکسیت وجود دارد که به عنوان یک عامل برای ساخت آلیاژهایی با نقطه ذوب پایین استفاده می شود.