امام صادق(علیه السلام) به فرزندشان فرمودند که فلان مقدار صدقه
بده و در پاسخ فرزندشان که اظهار داشتند: اگر این مبلغ را به عنوان صدقه پرداخت
نماییم، دیگر چیزی برایمان باقی نمی ماند، فرمودند که خدا عوض آن را به ما می دهد
چون صدقه کلید روزی است

 

 

برای ادای قرض "سوره قدر" بخوانید

از مرحوم آیت الله کشمیری سوال شد کدام دعا برای ادای قرض خوب است خوانده شود؟
فرمودند این دعا تأثیر دارد: «یا قاضِیَ الدُّیونِ مِن خَزائِنِکَ المَکنونِ الَّتی
بینَ الکافِ والنّونِ اِقضِ دِینی و دَینَ کلِّ مَدیونٍ»

 

رفع فقر و ادای قرض / ملا محسن فیض کاشانی

مرحوم فیض کاشانی (ره) در کتاب «اللئالی المخزونه» فرموده است که: هر کس سوره
مبارکه ی «قدر» را سیصد و شصت مرتبه بخواند برای هر حاجت و مطلبی، ان شاء الله
برآورده می شود و این تعداد خواندن سوره ی قدر برای توسعه ی رزق و رفع فقر و ادای
قرض از مجربات است.

 

ادای قرض و رفع تنگی معیشت / آیت الله کوهستانی

مرحوم آیت الله کوهستانی برای ادا کردن قرض و تنگی معیشت سوره های مبارکه
«قارعه» و «عادیات» را سفارش می فرمودند که زیاد بخوانید.

 

ادای قرض / شیخ عباس قمی

ایشان نقل می کنند که روایت شده شخصی به
خدمت امام محمدتقی نوشت که قرض بسیار دارد؛ حضرت نوشتند که استغفار بسیار کنید و
سوره «قدر» را بسیار بخوانید.