در روزهای اخیر، برخی از فتاوی مشهور در باب تشرف به حج تمتع با پول دیگران (قرض) نیز منتشر شده است. برخی از این فتاوی که توسط فقها و مراجع تقلید (اعم از زنده و درگذشته) مطرح شده، در جدول زیر آمده است.
‌نظر و فتوای مراجع تقلید درباره وام و قرض برای رفتن به حج تمتع
نام مرجع تقلید
موضع
متن فتوا
امام خمینی (ره)
 
مخالف
اگر کسی با قرض به حج مشرف بشود، ولو اینکه بتواند با سهولت آن را ادا کند، حج او حجه الاسلام محسوب نخواهد شد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی زنجانی، مرحوم آیت الله العظمی خویی و مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی
موافق
قرض واجب نیست اما اگر کسی قرض کرد و به سهولت و آسانی و بدون مشقت بتواند این قرض خود را ادا کند، حج او حجه الاسلام است.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
موافق مشروط
کسی که قرض بگیرد حجش حجه الاسلام محسوب نمی‌شود مگر آن که معادل وام اموال داشته باشد که از محل آن بتواند بدهی خود را به آسانی بپردازد که در این صورت مستطیع و کفایت از حجه الاسلام می‌کند.
آیت الله العظمی سیستانی
 
مخالف مشروط
با قرض کسی مستطیع نمی‌شود مگر اینکه این قرض و وام دارای أجل بعید باشد؛ یعنی وقت پرداخت این قرض آن قدر دور است که عقلا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر چنین شخصی واجب خواهد بود.