شخصی که 3 بار در قرآن نفرین شده


از اثرات  نیکی کردن به دیگران افزایش عمر انسان است. امام رضا(علیه السلام) فرمودند : برای افزایش عمر وسیله ای جز صله رحم نمی شناسیم.


اسلام دین محبت و دوستی است و در قرآن به نیکی کردن و خوبی به یکدیگر سفارش بسیار شده است و البته در مورد اقوام تأکید بیشتری دارد در احادیث نیز امامان ما به این موضوع تأکید بسیار کرده اند نیکی کردن به اقوام الزامی است و البته انواع گوناگونی دارد و صرفا رفتن به منزل یکدیگر نمی شود با یک ایمیل یا پیامک می توان به دوستی با دیگران پرداخت و از حال آنها آگاه شد  نیکی کردن به خویشاوندان به صورت های مختلفی است که از جمله می توان به کمک مالی فکری و یا حمایت های عاطفی و روحی اشاره کرد و حتی ترک بدی کردن و ظلم نمودن به خویشان هم نوعی صله رحم به حساب می آید. در قرآن آمده است ... و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خویشان و یتیمان و مسکینان محبت ورزید.(نسا4 آیه 36) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: از هم نشینی با کسی که از خویشان خود بریده است بپرهیز چنان که من این فرد را در قرآن اینگونه یافتم چنین فردی در سه جای قرآن مورد نفرین قرار گرفته است.(کافی ج2 ص377) و این بیانگر اهمیت و اساسی بودن نیکی به اقوام و خویشان است .

 

اثرات نیکی به  اقوام

طول عمر

 از اثرات  نیکی کردن به دیگران افزایش عمر انسان است امام رضا(علیه السلام) فرمودند: برای افزایش عمر وسیله ای جز صله رحم نمی شناسیم. (کافی ج2ص152)

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند : از هم نشینی با کسی که از خویشان خود بریده است بپرهیز چنان که من این فرد را در قرآن اینگونه یافتم چنین فردی در سه جای قرآن مورد نفرین قرار گرفته است

سلامت روحی و نجات از تنهایی: انسان امروز به واسطه دلبستگی به دنیا  و غرق شدن در صنعت، روز به روز تنهاتر می شود و آرامش روانی ندارد افزایش بیماری های روانی بیانگر همین واقعیت است انسان با اقوام خود احساس امنیت بیشتری دارد و البته باید توجه داشت که این روابط در چارچوب عقل و دیانت باشد.

به دست آوردن خیر دنیا و آخرت: نیکی به اقوام باعث کسب نیکی در دنیا و آخرت است به گونه ای که رسول خدا(صلی الله علیه و آله ) فرمودند: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هجده برابر و ارتباط با برادران دینی بیست برابر و پیوند با خویشان بیست و چهار برابر.(وسایل الشیعه ج6 ص286)

 

از بین رفتن گناهان 

از اثرات دیگر پاک شدن اعمال انسان از بدی ها و رذیلت هاست و در روز قیامت انسان های مهربان به راحتی از صراط عبور می کنند. امام صادق(علیه السلام) فرمودند: صله رحم حساب روز قیامت را آسان و عمر را طولانی و از مرگ بد انسان را حفظ می کند. (کافی ج2 ص 157)

 

از بین بردن فقر

 در احادیث آمده است هر کسی دوست دارد از فقر نجات یابد صله رحم کند؛ چرا که ارتباط باعث افزایش درآمد و از بین بردن فقر می شود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: صله رحم عمر را زیاد و فقر را از بین می برد. (بحارالانوار ج71باب 3)

 

اثرات قطع رحم

نزول بلا: ترک نیکی به خویشان باعث به وجود آمدن بلایای زیادی در زندگی بشر می شود  و انسان را در مشکلات زیادی فرو  می برد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: گناهی بزرگتر از آن نیست که خدا مجازات کند و آن  انسانی را که از خویشان خود بریده است و آنها را ترک کرده است.(جامع احادیث شیعه ج16 ص 282)

در احادیث آمده است هر کسی دوست دارد از فقر نجات یابد صله رحم کند چرا که ارتباط باعث افزایش درآمد و از بین بردن فقر می شود رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمودند :صله رحم عمر را زیاد و فقر را از بین می برد.

عدم استجابت دعا

همیشه از درگاه خداوند چیزهای زیادی می خواهیم و حوائج زیادی داریم اما آیا به دستورات او عمل می کنیم تا دعای ما اجابت شود دعای ما در صورت ترک نیکی به خویشان اجابت نخواهد شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: قطع ارتباط با خویشان نعمت را از بین می برد و مانع قبولی دعا می شود.(جامع احادیث شیعه ص274)

اگر در زندگی انسان های بزرگ نگاهی کنیم می بینیم که همه آنها به دیگران محبت و لطف داشتند و نسبت به اقوام خود محبت و می کردند و آنان را از خود  نمی رنجاندند.

 متأسفانه با گسترش دانش و اینترنت بشر کمتر فرصت برای محبت کردن دارد و بیشتر زمان ارزشمند را  صرف کارهای بیهوده می کند به نظر می رسد اگر این روش ادامه یابد روز به روز بیشتر شاهد دوری قلب ها از یکدیگر باشیم. اما اسلام دین روشنگری و هدایت با تأکید بر این واقعیت بشر را از این موضوع بر حذر داشته و بشر را به سوی سعادت هدایت می کند .