00000 002

آن مرحوم از شاگردان حضرت آقای حداد، مرحوم آیت الله میرزا علی آقا شیرازی،
مرحوم آیت الله شهید دستغیب، مرحوم ایت الله نجابت شیرازی، مرحوم ایت الله بروجردی
بودند، به برکت حضرت استاد شوشتری با ایشان باب مراوده باز شد، و چون خضوضیت بارز
ایشان احترام فوق العاده به سادات بود خیلی زود توانستم با ایشان انس بگیرم. مرحوم
آقای حداد وقتی به ایران تشریف آورده بودند در اصفهان یک روز به دیدن ایشان رفتند،
مرحوم آیت الله علامه طهرانی در این خصوص مرقوم داشته اند:

و اما (مرحوم حداد) یک روز را برای دیدار و بازدید یکی از طلاب اشنا و
سالک و محب فرمودند، به حجره اش می رویم، ایشان عبارت بود از جناب حجت الاسلام آقای
شیخ اسدالله طیّاره که در آن وقت در مدرسه صدر بازار اصفهان حجره داشتند، آن روز
هوا گرم بود و چند ساعتی ایشان در مدرسه توقف کردند و جناب طیاره با شربت خنک آماده
از حضرت اقا و جمیع همراهان پذیرایی کردند.(کتاب روح مجرد)

یک روز در مسجد فاطمیه، خدمتشان رسیدم عرض کردم برای ازدیاد محبت حضرت
ولی عصر ارواحنا فداه چه باید کرد؟ فرمودند: مداومت به زیارت آل یاسین بعد از نماز
صبح.

می فرمودند: احترام همسرتان را داشته باشید خصوصاً اگر سیده
هستند

یا مکن با پیل بانان دوستی

یا بنا کن خانه ای در حق پیل

میفرمودند: الان بیش از سی سال است که ازدواج کرده ام چون همسرم علویه
است هنوز پایم را جلویش دراز نکرده ام مگر موقع اسراحت یا بیماری. مقید باشید در
مسافرتها حتماً برای همسرتان هدیه بیاورید ولو مختصر و از مایحتاج زندگد
باشد.

برگرفته از کتاب فیض حضور تألیف حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق