انتظار

جمله ای از عارف کامل؛ جناب شیخ رجبعلی خیاط (ره) که
فرمود:«اغلب مردم اظهار می کنند که امام زمان
(عجل الله تعالی فرجه) را از خویشتن نیز بیشتر دوست دارند، حال آنکه اینگونه نیست؛
زیرا اگر او را از خود بیشتر دوست داشته باشیم، باید برای او کار کنیم؛ نه برای
خود.

همه دعا کنید که خداوند موانع ظهور آن
حضرت را بر طرف کند و دل شما را با آن وجود مبارک یکی کند!»