بچه‌ها که در حال بازی فوتبال
بودند، با شنیدن صدای رگبار ارتش صهیونیستی پا به فرار گذاشتند، ولی صهیونیست‌ها
آنها را تکه تکه کردند 
قتل این کودکان بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و
صهیونیست‌ها تحت فشار رسانه‌ها اعلام کردند که در این باره تحقیق خواهند کرد و پس از ساعتی مدعی شدند که به اشتباه کودکان را با شلیک دو موشک هدف قرار دادند.

همه این اتفاقات در مقابل سکوت رژیم‌های عربی در منطقه رخ می‌دهد که
سه سال است منادی انقلاب در سوریه و اکنون در عراق شده‌اند و مفتی‌های سلفی و وهابی
به جهاد در عراق و سوریه دعوت می‌کنند اما تاکنون هیچ مفتی سلفی، به جهاد علیه رژیم
صهیونیستی فرانخوانده است.