اکنون که این متن را می خوانید
حتما چند کودک دیگر زیر بمب های صهیونیستی جان خود را از دست دادند یا مشغول ناله
بالای سر جنازه های تکه تکه شده پدرومادر خود هستند.


 

غزه

 

غزه، قطعه‌ای خاک نیست، صحنه‌ی مکرری از غربت انسانیت نسل‌های
ستمدیده در طول تاریخ است.در خون غلطیدن این قطعه در خاک دیگر گوش نواز! شده است
صدای بر زمین افتادن کوکان و زنان بی گناه غزه و شکستن استخوان هایشان به گوش می
رسد. هزاران مرد و زن بی پناهی که در وضعیتی بغرنج به سر می برند و نمی دانند داد
مظلومیت خود را زیر چنگ های پر قصاوت آدم کش های صهونیست به گوش که برسانند جایی که
امریکا مدعی حقوق بشر ترجیح می دهد حق را به سگ هار منطقه بدهد و چشم خود را به روی
کشتار هزاران نفر ببندد .

امیرالمومین ظلم به یک زن یهودی در جامعه اسلامی را تاب نیاوردند
و حال روزه های فلسطینیان این روزها با موشک و خون افطار می شود هیهات اگر ساکت
بنشینیم .

ما به عنوان یکی از رسانه‌های فرهنگی کشور
این اقدامات موهن را محکوم و خواستار رسیدگی سازمان‌های بین المللی به آن می باشیم.