هر شب .....

هرشب، پیش از اینکه به خواب رویم

همه آدم ها را ببخشیم و با قلبی پاک بخوابیم

 

هر صبح ، یک شروع دوباره است،

یک نفس عمیق بکشیم ودوباره کارهایمان راشروع کنیم

/ 3 نظر / 22 بازدید
kouhbanan

خدایـــــــــــــا ...! اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....

نیلوفر آبی

سکه ها همیشه سر و صدا می کنند ، اما پول های کاغذی همواره ساکت اند. پس وقتی ارزش شما زیاد می شود، ساکت و فروتن باقی بمانید.