/ 2 نظر / 15 بازدید
ناشناس

آفرین! چند رکعت دیگه هم بخون بلکه رو این چینیا اثر بذاره کمتر جنس وارد کشور ما کنن! اگه اینا باشن که الان شروع میکنن به ساختن تسبیح و جانماز و....! بعدشم وارد ایران میکنن![ناراحت]