آیا فرشتگان می توانند شما را بیدار کنند؟

 علامه طهرانى (رحمه الله ) مى فرماید:
ملائکه شب ،از اول غروب آفتاب مى آیند و با  انسان ملازمند تا سپیده صبح هر وقت اینها مى آیند، آنها مى روند و هر وقت  آنها مى آیند، اینها مى روند. این فرشتگان را ملائکه لیلیه و نهاریه گویند.

شب که انسان مى خوابد ملائکه موکل  بر انسان ،را بیدار مى کنند براى نماز شب و بعد چون انسان اعتنا نمى کند و  درباره مى خواهد باز او را بیدار مى کنند ؛
این بیدارى ها از روى مصادفه و اتفاق نیست ، بلکه بیدارى هاى ملکوتى است که به وسیله فرشتگان انجام مى گیرد؛

و دعایى در آن کتاب به عنوان سلام و تحیت  براى آن فرشتگان نقل مى کند که چون انسان از خواب بیدار مى شود آن دعا را  بخواند، و حمد خدا را به جا آورد که چنین موجودات ملکوتى را ملازم با او  قرار داده تا او را براى انس و خلوت و مناجات با پروردگار تاءیید کنند؛ و  از تعلقات عالم ماده و رذائل اخلاق و شهوات پاک کنند و توجه به خدا دهند.

/ 0 نظر / 2 بازدید