چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان!

امام علی(ع) فرمودند: خدا را! درباره خانه پروردگارتان در نظر داشته باشید تا
هستید، آن را خالی نگذارید. زیرا اگر حج متروک شود نظر رحمت خدا از شما قطع خواهد
شد.

از امام رضا (ع) نقل شده که فرمودند: هیچ چیزی را بیشتر از حج مداوم، در
بی‌نیازی و فقرزدائی مؤثر ندیدم.

امام صادق (ع) فرمودند: هرکس در راه رفت و
برگشت مکه بمیرد از اندوه بزرگ روز قیامت ایمن خواهد بود.

امام باقر (ع)
فرمودند: هر کس به کعبه نگاه کند. تا وقتی به آن می‌نگرد مدام کار نیک برایش نوشته
می‌شود و گناهش پاک می‌شود تا وقتی دیده از آن برگرداند.

امام صادق (ع)
فرمودند: تا کعبه برپاست دین برپاست.

امام صادق (ع) در حدیث دیگری
می‌فرمایند: هیچ مکان عبادتی نزد خدا محبوبتر از محل سعی نیست، چراکه در آنجا هر
متکبر گردن‌کشی خاضع می‌شود.

عبدالرحمن بن کثیر می‌گوید با امام صادق(ع) به
حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی رفتند و از آن بالا به مردم
نگریستند و فرمودنئ: چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان!

/ 3 نظر / 20 بازدید
ghotbi.mohammadali

از گنبد الخضرا تا چشم‌هاي شما پل زده‌ام شايد شما هم آن سوي مرزها زائر كوچه‌هاي مدينه باشيد. بقيع آنقدر غريب است كه دوست دارم به اندازة‌ تمام دوستانم اينجا گريه كنم. با يك صلوات خودت را درمدينه ببين. من نسيم صلوات تو را به مسجدالنبي خواهم رساند. خيالتان راحت باشد حال همه خوب است فقط كبوترهاي چاهي بقيع بال‌هايشان خاكي است... وزيده بر دل اين شهرجاني از صلوات پر است شهر تو ازعاشقانه صلوات من ايستاده ام اينجا تاگنبد سبز پيامبر از چشم‌هايم جوانه بزند و عطر گل محمدي مشام جانم را پر كند. تلاوت روي لبهايم گل كرده است صداي بال جبرئيل مي‌آيد... اقراء باسم ربك الذي خلق... سلام حضرت آيينه،قبةالخضرا سلام حضرت امروز حضرت فردا

ghotbi.mohammadali

از گنبد الخضرا تا چشم‌هاي شما پل زده‌ام شايد شما هم آن سوي مرزها زائر كوچه‌هاي مدينه باشيد. بقيع آنقدر غريب است كه دوست دارم به اندازة‌ تمام دوستانم اينجا گريه كنم. با يك صلوات خودت را درمدينه ببين. من نسيم صلوات تو را به مسجدالنبي خواهم رساند. خيالتان راحت باشد حال همه خوب است فقط كبوترهاي چاهي بقيع بال‌هايشان خاكي است... وزيده بر دل اين شهرجاني از صلوات پر است شهر تو ازعاشقانه صلوات من ايستاده ام اينجا تاگنبد سبز پيامبر از چشم‌هايم جوانه بزند و عطر گل محمدي مشام جانم را پر كند. تلاوت روي لبهايم گل كرده است صداي بال جبرئيل مي‌آيد... اقراء باسم ربك الذي خلق... سلام حضرت آيينه،قبةالخضرا سلام حضرت امروز حضرت فردا

ghotbi.mohammadali

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است . . . حجکم مقبول سعیکم مشکور .